Innosilicon A9+ ZMaster 挖矿盈利能力计算器

Innosilicon A9+ ZMaster
KH/s

$/kWh

利润$0.11
奖励(ZEN)0.22545
电费$2.23
利润$0.80
奖励(ZEN)1.57812
电费$15.62
利润$3.44
奖励(ZEN)6.76337
电费$66.96
利润$41.90
奖励(ZEN)82.28762
电费$814.68

描述

Innosilicon A9+ ZMaster挖矿最赚钱的币种

名称出块时间
市值
兑换量
当前难度
全网算力
区块奖励24小时盈利
Horizen
Horizen
ZEN
~NaN
$ 218.6 M
$ 5.2 M
42.104 M
1.564 GH/s
7.5
ZEN
$0.11
Zcash
Zcash
ZEC
-
$ 603.7 M
$ 6.7 M
107.720 M
11.361 GH/s
2.5
ZEC
-$1.39
Komodo
Komodo
KMD
~5,082.353
$ 50.0 M
$ 465.4 K
587.363 M
154.062 MH/s
3
KMD
-$1.40
Hush
Hush
HUSH
~21,600
$ 1.2 M
$ 0.0
41.699 M
8.187 MH/s
2.813
HUSH
-$2.23

规格

Innosilicon A9+ ZMaster
制造商Innosilicon
机型A9+ ZMaster
也叫作A9 Plus ZMaster
算法Equihash
释放2019年1月
尺寸155 x 250 x 360mm
重量11000g
噪声等级75db
风扇4
能耗1550 W
电压12V
温度5 - 40 °C