Innosilicon A9+ ZMaster 挖矿盈利能力计算器

Innosilicon A9+ ZMaster
KH/s

$/kWh

利润-$1.06
奖励(ZEC)0.02937
电费$2.23
利润-$7.45
奖励(ZEC)0.20561
电费$15.62
利润-$31.95
奖励(ZEC)0.88119
电费$66.96
利润-$388.69
奖励(ZEC)10.72117
电费$814.68

描述

Innosilicon A9+ ZMaster挖矿最赚钱的币种

名称出块时间
市值
兑换量
当前难度
全网算力
区块奖励24小时盈利
Zcash
Zcash
ZEC
-
$ 834.4 M
$ 21.7 M
107.720 M
11.361 GH/s
2.5
ZEC
-$1.06
Horizen
Horizen
ZEN
~1,464.407
$ 129.5 M
$ 4.6 M
29.678 M
1.598 GH/s
3.75
ZEN
-$1.25
Hush
Hush
HUSH
~28,800
$ 1.2 M
$ 0.0
47.471 M
11.007 MH/s
2.813
HUSH
-$2.23
Komodo
Komodo
KMD
~NaN
$ 53.9 M
$ 7.3 M
0.000
0.000 H/s
0
KMD
-$2.23

规格

Innosilicon A9+ ZMaster
制造商Innosilicon
机型A9+ ZMaster
也叫作A9 Plus ZMaster
算法Equihash
释放2019年1月
尺寸155 x 250 x 360mm
重量11000g
噪声等级75db
风扇4
能耗1550 W
电压12V
温度5 - 40 °C