Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th) 挖矿盈利能力计算器

Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th)
TH/s

$/kWh

利润$335.58
奖励(LCC)113358.09503
电费$4.83
利润$2,349.09
奖励(LCC)793506.66524
电费$33.82
利润$10,067.52
奖励(LCC)3400742.85105
电费$144.94
利润$122,488.17
奖励(LCC)41375704.68775
电费$1,763.39

描述

Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th) 挖矿最赚钱的币种

名称出块时间
市值
兑换量
当前难度
全网算力
区块奖励24小时盈利
LitecoinCash
LitecoinCash
LCC
~NaN
$ 2.5 M
$ 14.5
10.825 M
392.653 TH/s
500
LCC
$335.58
Peercoin
Peercoin
PPC
~7,854.545
$ 9.3 M
$ 1.2 K
2.598 B
4.060 PH/s
44.486
PPC
$8.91
BitcoinCash
BitcoinCash
BCH
~28,800
$ 4.8 B
$ 42.9 M
359.962 B
2.693 EH/s
6.251
BCH
$4.98
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
-
$ 1.0 B
$ 17.6 M
90.987 B
662.351 PH/s
6.25
BSV
$3.32
DGB-SHA
DGB-SHA
DGB
~5,760
$ 166.0 M
$ 1.5 M
700.948 M
50.326 PH/s
367.214
DGB
$5.33
Bitcoin
Bitcoin
BTC
~28,800
$ 784.7 B
$ 6.0 B
71.191 T
537.373 EH/s
6.25
BTC
$3.22
Zetacoin
Zetacoin
ZET
~37.895
$ 0.0
$ 0.0
1.158 M
165.815 TH/s
1
ZET
-$3.34
Myriad-SHA
Myriad-SHA
XMY
-
$ 620.1 K
$ 442.5
323.056 B
1.597 EH/s
250
XMY
-$4.83
Unobtanium
Unobtanium
UNO
-
$ 0.0
$ 201.9 K
2.059 B
55.238 PH/s
0.01
UNO
-$4.83

规格

Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th)
制造商Bitmain
机型Antminer S19j Pro+ (122Th)
算法SHA-256
释放2023年1月
噪声等级75db
风扇4
能耗3355 W
电压220~277V
界面Ethernet
湿度10 - 90 %