Bitmain Antminer S19 (95Th) 挖矿盈利能力计算器

Bitmain Antminer S19 (95Th)
TH/s

$/kWh

利润$303.27
奖励(LCC)88270.64777
电费$4.68
利润$2,122.91
奖励(LCC)617894.53441
电费$32.76
利润$9,098.17
奖励(LCC)2648119.43319
电费$140.40
利润$110,694.40
奖励(LCC)32218786.43718
电费$1,708.20

描述

Bitmain Antminer S19 (95Th)挖矿最赚钱的币种

名称出块时间
市值
兑换量
当前难度
全网算力
区块奖励24小时盈利
LitecoinCash
LitecoinCash
LCC
~NaN
$ 2.9 M
$ 36.9
10.825 M
392.653 TH/s
500
LCC
$303.27
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
-
$ 1.2 B
$ 6.4 M
90.987 B
662.351 PH/s
6.25
BSV
$3.45
DGB-SHA
DGB-SHA
DGB
~2,979.31
$ 246.1 M
$ 3.4 M
1.536 B
65.560 PH/s
343.301
DGB
$0.33
Peercoin
Peercoin
PPC
~14,400
$ 16.0 M
$ 56.7 K
6.372 B
10.228 PH/s
35.311
PPC
$1.16
BitcoinCash
BitcoinCash
BCH
-
$ 9.8 B
$ 95.6 M
535.587 B
3.725 EH/s
3.128
BCH
$0.55
Bitcoin
Bitcoin
BTC
~2,979.31
$ 1.4 T
$ 7.4 B
84.601 T
576.528 EH/s
3.125
BTC
$0.12
Zetacoin
Zetacoin
ZET
~37.895
$ 0.0
$ 0.0
1.158 M
165.815 TH/s
1
ZET
-$3.62
Myriad-SHA
Myriad-SHA
XMY
-
$ 620.1 K
$ 0.0
79.973 B
239.326 PH/s
250
XMY
-$4.68
Unobtanium
Unobtanium
UNO
-
$ 14.6 M
$ 198.1 K
1.806 B
100.953 PH/s
0.01
UNO
-$4.68

规格

Bitmain Antminer S19 (95Th)
制造商Bitmain
机型Antminer S19 (95Th)
算法SHA-256
释放2020年5月
场址https://shop.bitmain.com
尺寸400 x 195.5 x 290mm
重量14200g
噪声等级75db
风扇4
能耗3250 W
电线Two AC input wires, 10A per wire
电压220V
界面Ethernet
温度0 - 40 °C
湿度10 - 90 %