Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) 挖矿盈利能力计算器

Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)
TH/s

$/kWh

利润$136.67
奖励(LCC)46458.23567
电费$2.84
利润$956.69
奖励(LCC)325207.64969
电费$19.91
利润$4,100.11
奖励(LCC)1393747.07010
电费$85.32
利润$49,884.71
奖励(LCC)16957256.01957
电费$1,038.06

描述

Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)挖矿最赚钱的币种

名称出块时间
市值
兑换量
当前难度
全网算力
区块奖励24小时盈利
LitecoinCash
LitecoinCash
LCC
~NaN
$ 2.5 M
$ 14.5
10.825 M
392.653 TH/s
500
LCC
$136.67
Peercoin
Peercoin
PPC
~7,854.545
$ 9.3 M
$ 1.2 K
2.598 B
4.060 PH/s
44.486
PPC
$2.79
BitcoinCash
BitcoinCash
BCH
~28,800
$ 4.8 B
$ 42.9 M
359.962 B
2.693 EH/s
6.251
BCH
$1.18
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
-
$ 1.0 B
$ 17.6 M
90.987 B
662.351 PH/s
6.25
BSV
$0.50
DGB-SHA
DGB-SHA
DGB
~5,760
$ 166.0 M
$ 1.5 M
700.948 M
50.326 PH/s
367.214
DGB
$1.32
Bitcoin
Bitcoin
BTC
~28,800
$ 784.7 B
$ 6.0 B
71.191 T
537.373 EH/s
6.25
BTC
$0.46
Zetacoin
Zetacoin
ZET
~37.895
$ 0.0
$ 0.0
1.158 M
165.815 TH/s
1
ZET
-$2.23
Myriad-SHA
Myriad-SHA
XMY
-
$ 620.1 K
$ 442.5
323.056 B
1.597 EH/s
250
XMY
-$2.84
Unobtanium
Unobtanium
UNO
-
$ 0.0
$ 201.9 K
2.059 B
55.238 PH/s
0.01
UNO
-$2.84

规格

Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)
制造商Bitmain
机型Antminer S17 Pro (50Th)
也叫作Antminer S17 Pro-50TH/s
算法SHA-256
释放2019年4月
场址https://shop.bitmain.com
尺寸178 x 296 x 298mm
重量11000g
芯片名称BM1397
芯片尺寸7nm
噪声等级82db
风扇4
能耗1975 W
电压12V
温度5 - 45 °C