Bitmain Antminer S17 (53Th) 挖矿盈利能力计算器

Bitmain Antminer S17 (53Th)
TH/s

$/kWh

利润$144.45
奖励(LCC)49245.72981
电费$3.43
利润$1,011.16
奖励(LCC)344720.10867
电费$24.04
利润$4,333.53
奖励(LCC)1477371.89431
电费$103.03
利润$52,724.58
奖励(LCC)17974691.38074
电费$1,253.56

描述

Bitmain Antminer S17 (53Th)挖矿最赚钱的币种

名称出块时间
市值
兑换量
当前难度
全网算力
区块奖励24小时盈利
LitecoinCash
LitecoinCash
LCC
~NaN
$ 2.5 M
$ 14.5
10.825 M
392.653 TH/s
500
LCC
$144.45
Peercoin
Peercoin
PPC
~1,152
$ 9.3 M
$ 1.2 K
3.399 B
4.434 PH/s
43.517
PPC
$1.03
DGB-SHA
DGB-SHA
DGB
~5,082.353
$ 166.0 M
$ 1.5 M
715.359 M
35.033 PH/s
367.214
DGB
$0.89
BitcoinCash
BitcoinCash
BCH
~28,800
$ 4.8 B
$ 42.9 M
359.962 B
2.693 EH/s
6.251
BCH
$0.83
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
-
$ 1.0 B
$ 17.6 M
90.987 B
662.351 PH/s
6.25
BSV
$0.11
Bitcoin
Bitcoin
BTC
~28,800
$ 784.7 B
$ 6.0 B
71.191 T
537.373 EH/s
6.25
BTC
$0.06
Zetacoin
Zetacoin
ZET
~37.895
$ 0.0
$ 0.0
1.158 M
165.815 TH/s
1
ZET
-$2.78
Unobtanium
Unobtanium
UNO
-
$ 0.0
$ 201.9 K
1.191 B
81.630 PH/s
0.01
UNO
-$3.43
Myriad-SHA
Myriad-SHA
XMY
~43,200
$ 620.1 K
$ 442.5
418.544 B
2.166 EH/s
250
XMY
-$3.43

规格

Bitmain Antminer S17 (53Th)
制造商Bitmain
机型Antminer S17 (53Th)
也叫作Antminer S17-53TH/s
算法SHA-256
释放2019年4月
场址https://shop.bitmain.com
尺寸178 x 296 x 298mm
重量11000g
芯片名称BM1397
芯片尺寸7nm
噪声等级82db
风扇4
能耗2385 W
电压12V
温度5 - 45 °C